Om Plåt- & Ventbyrån

Marknadsför & utbildar för framtiden

Vårt huvuduppdrag är att få fler och rätt ungdomar att välja en utbildning inom plåtslageri och ventilation samt få dem att stanna kvar inom branschen.För att lyckas med vårt uppdrag, krävs en verksamhet som är både bred och omfattande. Vi ska nå såväl ungdomar som kommuner, skolor, SYV:are, företag, media och andra opinionsbildare.

Utbildning och rekrytering

Vi håller koll på branschens kommande rekryteringsbehov, ansvarar för att plåtslageri- och ventilationsutbildningarna har bra och uppdaterat utbildningsmaterial samt driver Plåt & Ventbyråns Branschskola – branschens egen skola i Katrineholm.

SM-tävling

Ytterligare viktiga delar i vårt arbete är att ta fram informationsmaterial om våra yrken och utbildningar liksom att årligen genomföra ”SM för unga plåtslagare”. Det är en riksomfattande tävling för gymnasieelever och företagslärlingar, vilken alternerar mellan olika orter och medför stort engagemang från både företag och skolor.

Flera kommunikationskanaler

Via bland annat denna hemsida hoppas vi kunna nå ungdomar med fördjupad information om våra yrken och utbildningar. Med nyhetsbrevet som skickas ut varje kvartal håller vi lärare, lokala yrkeskommittéer, företag och andra intressenter informerade om verksamheten. Årliga lärarkonferenser är också en viktig del i att stötta lärarna. Och med hjälp av pressbearbetning och pressrummet hos MyNewsdesk ser vi till att media uppmärksamma vår bransch.